Política de privacitat
La Xarxa Audiovisual Local, SL com a Responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractaments, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

La Xarxa Audiovisual Local, SL només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades i Llei de Protecció de Dades. 

Amb l’objectiu de donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades  la Xarxa Audiovisual Local, SL ha elaborat un Registre d’Activitats de Tractament i ha adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als que podrien donar lloc els tractaments realitzats.

La Xarxa Audiovisual Local, SL aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.
A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per la Xarxa Audiovisual Local, SL:
 
Responsable del tractament
  • Identitat: Xarxa Audiovisual Local, SL
  • NIF: B65908337
  • Direcció Postal: Travessera de les Corts 131-159
    Recinte Maternitat - Pavelló Cambó
    08028 Barcelona
  • Telèfon: 935080667
  • Delegat de protecció de dades: [email protected]
Finalitat del tractament de les seves dades i conservació:

La Xarxa Audiovisual Local, SL tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb la finalitat d’atendre les seves sol·licituds d’informació a través dels nostres correus electrònics i telèfons de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud. 

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les seves dades és el consentiment que vostè ens presta al posar-se en contacte amb nosaltres.

Destinataris de les seves dades

Les seves dades únicament seran cedides a tercers per obligació legal. 

Drets dels interessats

Com a usuari de www.municipals.cat té dret a accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides a sol·licitar la limitació del tractament de les mateixes, que en tal cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions i a sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Per poder exercir aquests drets s’ha de posar en contacte amb la Xarxa Audiovisual Local, SL dirigint-se a [email protected]

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apd.cat.